Statistik    
Button Rangliste Button tipps Button Ergebnisse Button Spielplan  
Button Rangliste Gesamt Button Rangliste Spieltag      
 

 

Rangliste
Gesamtpunkte
am 05.12.2022

Saison 2022/2023

RangNamePunkte
1Michael L.177
2Thomas O.176
3Frank G.175
4Kai Z.174
5Winfried W.173
6Armin B.172
7Dieter M.172
8GŁnther K.172
9Erik B.171
10Matthias E.169
11Franz K.163
12a.K. Bruno F.163
13Thomas T.159
14Zwei E.158
15Matthias W.158
16Ud S.150
17Helmut R.148
18Michael C.148
19Bernd N.145
20Manuela F.144
21Helmut H.139
22Engelbert D.135
23Jutta W.131
24Kurt E.130
25Ulrich L.119
26Eins E.107
27Hermann M.85
28Frank F.76
29Engelbertt D.36
a.K. = außer Konkurrenz
 
 

Durchschnittswert
Punktezahl
pro getipptem Spiel

RangNameAnz.Punkte
1Engelbertt D.271,33
2Hermann M.641,33
3Michael L.1351,31
4Thomas O.1351,30
5Frank G.1351,30
6Winfried W.1341,29
7Kai Z.1351,29
8Erik B.1341,28
9GŁnther K.1351,27
10Dieter M.1351,27
11Armin B.1351,27
12Matthias W.1261,25
13Matthias E.1351,25
14Franz K.1341,22
15a.K. Bruno F.1351,21
16Helmut R.1241,19
17Helmut H.1171,19
18Thomas T.1351,18
19Michael C.1261,17
20Ud S.1281,17
21Zwei E.1351,17
22Jutta W.1161,13
23Kurt E.1171,11
24Ulrich L.1081,10
25Frank F.691,10
26Engelbert D.1251,08
27Manuela F.1341,07
28Bernd N.1351,07
29Eins E.1350,79
a.K. = außer Konkurrenz
 

 

 

Rangliste
Rückrundenpunkte
Saison 2022/2023

RangNamePunkte
a.K. = außer Konkurrenz
 

 

Rangliste
Hinrundenpunkte
Saison 2022/2023

RangNamePunkte
1Michael L.177
2Thomas O.176
3Frank G.175
4Kai Z.174
5Winfried W.173
6Armin B.172
7Dieter M.172
8GŁnther K.172
9Erik B.171
10Matthias E.169
11Franz K.163
12a.K. Bruno F.163
13Thomas T.159
14Zwei E.158
15Matthias W.158
16Ud S.150
17Helmut R.148
18Michael C.148
19Bernd N.145
20Manuela F.144
21Helmut H.139
22Engelbert D.135
23Jutta W.131
24Kurt E.130
25Ulrich L.119
26Eins E.107
27Hermann M.85
28Frank F.76
29Engelbertt D.36
a.K. = außer Konkurrenz